Home » Мета

Мета

Головною метою УАВС є об’єднання зусиль українських науковців, скерованих на дослідження та популяризацію історії, культури та мистецтва Візантії

Основними завданнями і напрямками діяльності УАВС є:

  • дослідження питань історії, культури та мистецтва Візантії;
  • організація і проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів»;
  • створення та інформаційне наповнення сайту УАВС;
  • сприяння публікації наукових видань з історії, культури та мистецтва Візантії;
  • популяризація наукових знань з історії, культури та мистецтва Візантії;
  • здійснення будь-яких інших напрямків діяльності, які не суперечать чинному законодавству України та меті УАВС.