Головною метою УАВС є об’єднання зусиль українських науковців, скерованих на дослідження та популяризацію історії, культури та мистецтва Візантії.

Основними завданнями і напрямками діяльності УАВС є:

  1.  дослідження питань історії, культури та мистецтва Візантії;
  2.  організація і проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів»;
  3.  створення та інформаційне наповнення сайту УАВС;
  4.  сприяння публікації наукових видань з історії, культури та мистецтва Візантії;
  5.  популяризація наукових знань з історії, культури та мистецтва Візантії;
  6.  здійснення будь-яких інших напрямків діяльності, які не суперечать чинному   законодавству України та меті УАВС.