Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.) (23.03.2018)

Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. (13.03.2015)

Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV–IX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі (13.03.2015)

Домановська М. Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (26.02.2015)

Лиман С. І. Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.) (19.02.2010)

Латишева О. В. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI–X ст.) (29.05.2009)

Гріднєва Ю.Г. Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя (6.06.2008)

Мельник М. М. Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х–ХІ ст.: історіографія проблеми (3.04.2007)

Домановський А. М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV–IX ст. (23.03.2007)

Вус О. В. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор’ї (кінець IV – початок VII ст.) (27.02.2007)

Жданович О. П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. – 325 р.) (11.12.2006)

Файда О. В. Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819–1919 рр. (18.04.2006)

Бардола К. Ю. Система оподаткування Візантії IV–IX ст. (18.12.2003)

Сорочан С. Б. Торгівля у Візантії IV-IX віків. Структура і організація механізмів обміну (23.10.1998)