voitovich

Доктор історичних наук, професор 

 завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністики 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Народився 16 травня 1951 р. у м. Єманжелінськ Челябінської обл. (Росія).

Закінчив СШ № 1 у м. Миколаєві Львівської обл. (1967) і механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю “динаміка і міцність машин”, присвоєна кваліфікація “інженер-механік-дослідник” (1972).

Був заступником командира мотострілецького батальйону з технічної частини (підполковник запасу),  працював в Центральному науково-дослідному інституті ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (Берегівський філіал) (займався розробкою обладнання для обслуговування і ремонту колісних та гусеничних машин, пройшовши шлях від конструктора ІІІ кат. до провідного конструктора і завідувача сектором, 8 його розробок були в серійному виробництві, а підйомник для важких вантажних автомобілів відзначений медалями ВДНГ СРСР); головним механіком і головним інженером Берегівського лісокомбінату, першим заступником голови Миколаївської райдержадміністрації Львівської обл. і заступником голови Миколаївської районної ради (державний службовець V рангу).

Історією фахово почав займатися під керівництвом акад. НАНУ Ісаєвича Я.Д. з  1982 р. (з 1995 р. безпосередньо у відділі, яким до 2010 р. керував академік). Кандидат історичних наук (кандидатська дисертація “Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – XVI ст.” (1994), наук. кер. – д.і.н. Я.Д.Ісаєвич).

Доктор історичних наук (докторська дисертація “Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок   XVI ст.): склад, суспільна і політична роль” (2001), наук. консульт. – акад. НАН України Я.Д.Ісаєвич).

Старший науковий співробітник (2006).

Доцент по кафедрі історії середніх віків і візантиністики (2006).

Професор по кафедрі історії середніх віків і візантиністики (2008).

Працює з 2002 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка, з 2006 р. завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністики.

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2014), Премії ім. М.С.Грушевського Президії НАН України. Нагороджений медаллю “20 років незалежності України” (2012) та відзнакою “90-річчя від дня проголошення Західно-Української народної республіки” (2008), Почесними грамотами Президії НАН України (2008), Львівської ОДА (2003, 2007, 2008), шкіряними грамотами переможця Форуму видавців у Львові (2001, 2006).

Науковий доробок більше 550 опублікованих праць, в т. ч. 21 монографія, 6 підручників і посібників (з них 3 з грифом МОН). Науковий консультант трьох докторських і науковий керівник 8 кандидатських робіт, які успішно захищені.

Контакти:

e-mail:  lev67420@ukr.net

Основні праці з візантиністики:

 • Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
 • Київський каганат? До полеміки П.Толочка з О.Пріцаком // Хазарський альманах. – Т. 4. – Київ-Харків, 2006. – С. 109–117.
 • Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за Ангелів // Княжа доба: історія і культура. – Вип. 2. – Львів, 2008. – С. 30–39.
 • Галицьке князівство на Нижньому Дунаї // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали міжнародної наукової конференції. Галич, 10–11 жовтня 2008. – Галич, 2008. – С. 3–18.
 • Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за Ангелів // Дриновський збірник. – Т. 3. – Харків–Софія, 2009. – С. 376–385.
 • Галицкая земля и Византия в XI – XIV вв. // Кондаковские чтения. – Т.3. – Белгород, 2010. – С. 255–280.
 • Галицько-болгарські відносини у першій третині ХІІІ століття // Княжа доба: Історія і культура. – Вип. 3. – Львів, 2010. – С. 201–212.
 • “Передмова (з С.Б.Сорочаном), ”“Візантія і Русь: від конфронтації до співпраці” (з С.Б.Сорочаном), “Візантія і Русь: нові горизонти”, “Візантія і Русь: продовження” // Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За редакцією С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів, 2011. – С. 7–21, 315–346, 408–426, 559–575.
 • Галицька земля і Візантія у ХІ-ХІV століттях // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 14-15. – Дрогобич, 2011. – С. 37–60.
 • Ruś halicka a Bizancjum w XI­-XIV w.: wybrane problemy // Zeszyte Naukowe Uniwersytetu Jagiełłońskiego. Prace Historyczne. – T. – Kraków, 2011. – S. 41–64.
 • Galician Ruthenia and Byzantium in 11-13th century: selected issues // Ruś średniowieczna a sąsiedzi (IX – połowa XIII wieku) / Colloquia Rusica. – T. 1. – Kraków, 2011. – S. 137–140.
 • Проблеми галицько-болгарських стосунків у першій третині ХІІІ ст. // Дриновський збірник. – Вип. 5. – Софія, 2012. – С. 258–265.
 • Олег Віщий: історіографічні легенди та реалії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: історичні науки. – Т. 23: На пошану проф. С.А.Копилова. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 91–123.
 • Повертаючись до проблеми південних кордонів володінь галицьких і галицько-волинських князів // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 17–18. – Дрогобич, 2014. – С. 51–63.
 • Призрак Олега Вещего // Tractus Aevorum. – Т. 2(1). – Белгород, 2015. – С. 3–43.
 • Відносини галицьких і галицько-волинських князів з Візантією у ХІ–ХІV ст. // Войтович Л. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть. – Львів, 2015. – С. 89–132.