vus

Кандидат історичних наук,

ветеран Збройних сил України,

незалежний дослідник

Контакти:

е-mail: balkani2015@mail.ru

Дата народження: 17 червня 1968 р.

Навчання:

Львівський державний університет імені Івана Франко. Спеціальність – історик, викладач історії.

Дисертація:

Вус О. В. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор’ї (кінець IV – початок VII ст.).

Монографія:

Вус О. В. Оборонна доктрина Візантії у Північному Причорномор’ї: інженерний захист Таврики та Боспора в кінці IV – на початку VII ст. – Львів: Тріада Плюс, 2010.

Список статей та тез доповідей:

  1. Вус О.В. Візантійська військова присутність на Європейському та Азійському Боспорі в VI ст. Інженерне прикриття протоки Боспор Кіммерійський // Військово-науковий вісник. Львів, 2006. Вип. 8.
  2. Вус О.В. Візантійська інженерна оборона на південному узбережжі Таврики у VI ст. // Народознавчі зошити: Інститут народознавства НАНУ. Львів, 2005. Зошит 1–2.
  3. Вус О.В. Утворення окремого прикордонного округу (дукату) Візантії у Тавриці в другій половині VI ст. // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы III Судакской международной конференции. Киев–Судак, 2006. Т.II.
  4. Вус О.В. Византийская армия – основной инструмент восстановления Orbis Romanus в эпоху Юстиниана I (527–565 гг.). // Кондаковские чтения–I: Проблемы культурной преемственности. Материалы I международной научной конференции. Белгород, 2005.
  5. Вус О.В. Византийский limes Tauricus на Крымском полуострове // Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 2011. Volume III.
  6. Вус О.В. Фортифікаційна практика імператора Юстиніана І та криза лінійної системи інженерної оборони Візантії // Дриновський збірник. Т. V. Харків–Софія, 2012.
  7. Вус О.В. Приморские castella tumultaria Судака в контексте военно-инженерной практики римлян в Крыму в IV веке // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 2. Харьков, 2013.
  8. Вус О.В. Ранневизантийский limes в Северном Причерноморье: организация и структура инженерной обороны // Византийский временник. 2013. Т. 72.
  9. Вус О.В. Боевая деятельность легиона Balistarii Seniores в Крыму в IV–V вв. // LAUREA I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. Харьков, 2015.
  10. Вус О.В. Опорна фортеця Кирк-Ор у контексті військово-інженерних заходів Візантії на Кримському півострові в VI ст. // Василевс. Украинская византинистика [Электронный ресурс]. URL: https://byzantina.wordpress.com/2016/09/15/vus-6/.

Участник 22-го та 23-го міжнародних конгресів Візантійських досліджень в Софії та Белграді (2011, 2016 рр.).