zhdanovich

Кандидат історичних наук,

докторант КНУ імені Тараса Шевченка

27.05.1979 р.н., м. Київ, Україна.

Закінчила Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, магістр історії (1997-2002 р.); з 2003 по 2006 рр. – аспірантура без відриву від виробництва. Кандидат історичних наук (07.00.02 – всесвітня історія). Тема дисертації: «Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. – 325 р.)» – 2006 р. Науковий керівник: д.і.н.,проф. В.В. Ставнюк.

З 2002 по 2015 рр. працювала на посаді наукового співробітника в Інституті історії України НАН України.

З грудня 2015 р. – докторант КНУ імені Тараса Шевченка (історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. Тема дисертації: «Візантійська імперія і варварський світу у Менандра Протектора», науковий консультант д.і.н., проф. В.В. Ставнюк).

Контактні дані:

03048 м. Київ,

e-mail: olbio27@gmail.com

Бібліографія

Монографія:

Аріанство в епоху Константина Великого. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с.

Статті:

  1. Економіка візантійських провінційЕкономічна історія України. Історико-економічнедослідження в двох томах. – Том. 1. Київ: Ніка-Центр, 2011. – С. 179-187.
  2. Візантійське посольство до тюрків за твором Менандра Протектора.// УІЖ. – № 5. – К., 2012. – С. 157-164.
  3. Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту “Історії” Менандра Протектора). // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 110. – К., 2012 – С. 23-25.
  4. Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 2012-2013 рр. – Київ, 2013. – C. 51-64.
  5. Кочовики Степу і Візантійськаімперія у IV-VI ст. (на основісвідченьвізантійськихавторів) // Україна в Центрально-СхіднійЄвропі. – №. 14. – К., 2014. – С. 13-28.
  6. Менандр Протектор. История: О посольствах тюрков к персам и византийцам в 568 г. (перевод и комментарии) // Золотоордынское обозрение – № 1 (3) – Казань, 2014 – С. 22-33.
  7. ПосольствоЗемарха в ставку тюркского кагана (перевод и комментарии к фрагментам труда Менандра Протектора) // Золотоордынское обозрение. – № 2 (4). – Казань, 2014 – С. 6-21.
  8. Кочевники и Византийская империя в трудах ранневизантийских историков IV-VI вв. // Золотоордынское обозрение. – № 1 (7) – Казань, 2015. – С. 21-42
  9. Образ варвара-кочовика у ранньовізантійських грецьких текстах // “Текст и образ: актуальні проблеми історії мистецтва” –Вип. 1. – Київ, 2016. – С. 31-39.
  10. Посольства аваров к Византии у Менандра Протектора (комментированный перевод фрагментов источника) // Золотоордынское обозрение. – Т. 4. – № 4. – Казань, 2016 – С. 881–893.