kozachok

Народилася 17.08.1991 р. у с. Вибранівка Жидачівського р-ну Львівської обл.

У 2013 р. закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (тема магістерської роботи: «Візантійський сенат у IV – на початку VІ ст.») і вступила до аспірантури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, де працювала над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ ст.».

З 2016 р. – молодший науковий співробітник відділу історії Середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича.

Список публікацій:

1. Козачок О. До питання про християнізацію сенаторської аристократії Візантії у IV ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 45–53.

2. Козачок О. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини-другої половини ХІІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 7–14.

3. Козачок О. Половецький фактор у відносинах Візантії та Галицького князівства середини–другої половини ХІІ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 24. – C. 11–18.

4. Козачок О. Б. Економічні відносини Візантії та Галицького князівства у другій половині ХІІ ст. // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. –Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2015. – No 1 (11). – С. 66–75.

5. Козачок О. Б. Нижнє Подунав’я в політиці Візантії та Галицького князівства у ХІІ столітті // З історії західноукраїнських земель. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 3–12.

6. Kozachok O. Factor of Galician Principality in the Relations of Hungary and Byzantium in the Second Half of the 12th Century // Spheres of Cultures. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University, 2016. – Vol. 13. – P. 318–324.

7. Козачок О. Б. Дипломатические контакты Византии и Галицкого княжества во второй половине ХІІ в. // Вестник БГУ. Серия 3. История. Экономика. Право. – Минск: Белорусский  государственный университет, 2016. – С. 67–70.

Контакти

e-mail: olja.kozachok2@gmail.com