луговой

Кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова.

Короткі біографічні відомості:

Народився 4 лютого 1982 року в м. Одеса. 2004 року закінчив Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «всесвітня історія». З 2006 року – асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роси та варанги у Візантії Х – ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту». Займає посаду доцента з 2009 року. Крім того, з 2002 року викладає в Одеському театрально-художньому училищі.

Контакти:

e-mail: lugowy@ukr.net

Бібліографія:

1. Посольство Калокира и практика формирования византийской армии в Х веке // Древнее Причерноморье: Сборник статей, посвященных 85-летию со дня рождения профессора Петра Осиповича Карышковского – Од., 2006. – С. 129-134

2. Аколуф или хёвдинг? // Мир Византии: Материалы международного научного семинара (г. Белгород, 27-28 октября 2006 г.). – Белгород, 2007. – С. 78-83.

3. Хрестоносне найманство у Візантії // Записки історичного факультету (ОНУ імені І.І. Мечникова). – Вип. 18. – 2007. – С. 135-142.

http://onu.edu.ua/uk/science/sp/notes_historyfaculty/tom18;

Рос. версія: http://www.templiers.info/web/a01/index.php?page=080426a

4. К вопросу о происхождении термина "Варанг / Варяг / Вэринг" // Stratum plus. – №6, Причерноморские этюды. – 2005-2009. – С. 405-409 – 0,5 д.а.

5. Найм скандинавських вояків у Київській Русі та Візантії в цифрах // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Вип. 16. – Рівне, 2009. – С. 3-6.

6. Походження скарбів Гаральда Гардради: до дискусії про «полютасварф» // Записки Історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова. – Вип. 19. – 2008 (опубл. в 2010). – С.326-332. – http://pub.onu.edu.ua/images/history_notes/hist_notes_19.pdf

7. Найманці німецького походження у візантійській армії XI-XIII століть // Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. – Одеса, 2010. – С.30–58. – (http://pub.onu.edu.ua/images/libra/libra_1/4_Lugovyi.pdf)

8. Англійський контингент у візантійській армії ХI-ХIV ст. // Британская политика и мир: контуры исторического взаимодействия: сборник статей к 55-летию профессора Михаила Степановича Бурьяна. – Луганск-Одесса, 2011. – С. 140-152.

9. Rhos and Varangians in Byzantium during the 10-12th Centuries: the Formation and Structural Role of a Mercenary Contingent // The Dynamic Middle Ages -http://www.hse.ru/data/2012/08/15/1257218964/Lugovyi_detailed%20overview.pdf

10. Хрисовул 1189 року та історія німецького й французького кварталів Константинополя // Libra. – Випуск II. – Одеса, 2012. – С. 104-128.

(http://pub.onu.edu.ua/images/libra/libra_2/18_Lugovyi.pdf)

11. Духовний осередок скандинавських найманців у Константинополі ХI-ХII ст. // НАРТЕКС. Byzantina Ukrainensis. – Том. 2. – Харьков, 2013. – С. 227-233.

(https://byzantina.files.wordpress.com/2013/04/14_lugoviy.pdf)

12. Одеський церковний історик С.В. Лобачевський // Laurea I. Античный мир и Средние века. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Харьков, 2015. – С. 185-188. – (https://khiao.files.wordpress.com/2015/06/37__lugovyi_fayda.pdf) (у співавторстві із О.В. Файдою)

13. “Дани” на Русі та у Візантії на початку ХI ст. // Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков, 2015. – С. 69-76. https://khiao.files.wordpress.com/2015/11/08_lugovyi.pdf

14. Паломництва до Святої Землі ХI ст. та німці на військовій службі у Візантії // Стародавнє Причорномор’я. – Вип. ХI. – 2016. – С. 306-313.

15. The Chrysobullos of 1189 and the History of German and French Quarters of Constantinople // Proceedings of the Symposium on City Ports from Aegean to the Black Sea Medieval-Modern Networks, 22-29 August 2015; European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, Thessaloniki, Greece. – Istanbul, 2015. – P. 71-80.