melnik

Кандидат історичних наук,

незалежний дослідник

Народився у 1976 р. у м. Львові. У 1993-1998 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка, у 1998-1999 р. – в магістратурі ЛНУ ім. Івана Франка, у 1999-2002 рр. – в аспірантурі того ж вузу на кафедрі візантиністики. З 2002 р. – науковий співробітник проекту “Енциклопедія Львівського університету”.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х-ХІ ст.: історіографія проблеми” (науковий керівник – кандидат мистецтвознавства Откович В.П.). З вересня 2007 р. – асистент, згодом (до 2014 р.) доцент  кафедри історії середніх віків та візантиністки.  З 2014 р. – незалежний дослідник.

E-mail: mkluhomaklay@gmail.com

Основні публікації з теми «візантиністика»:

  • Візантія і релігійні вірування печенігів // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – 2002. – Вип. 9. – С. 213-222.
  • Візантійський Дунай в історіографії: від “Danube d’Empire” до limen Візантії // Південний архів. Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 44-48.
  • Роль угорських володарів у стосунках Болгарії і Візантії з кочівниками Північного Причорномор’я в Х-ХІ ст.: лакуна в історіографії чи брак джерел? // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – 2003. – Вип. 11. – С. 137-145.
  • Візантія і кочівники Північного Причорномор’я в ХІ ст.: проблеми історіографії // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів. – 2003. – №5-6. – С. 20-32.
  • Російська і радянська історіографія стосунків Візантії і кочівників Північного Причорномор’я як колоніальний дискурс: до постановки проблеми // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог. – 2004. – Вип. 4. (на пошану професора Миколи Павловича Ковальського). – С. 96-105.
  • Кочівники і осіле населення Дністровсько-Дунайського регіону в румунській і молдавській історіографії 70-х-80-х рр. ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів. – 2005. – №7. – С. 13-24.
  • Історія Візантії: Вступ до візантиністки / За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів, 2011. – 880 с. (у співавторстві)
  • On the issue of the authenticity of the names of  Pecheneg rulers in the Nikonian chronicle // The Steppe Lands and the world beyond them. Studies in honor of  Victor Spinei on his 70th birthday. / Editors Florin Curta, Bogdan-Petru Maleon. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013. P. 151-160.