pishulina

Здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, спеціальність “всесвітня історія”

Робота: асистентка каф. 801 НАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ»,

вчителька історії КЗ ОСШІ ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»

Освіта: ХНУ імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, 2012 р.

Контактні дані

е-mail: une.natale@gmail.com

Бібліографія:

  1. Супрун Н.О. Об использовании бальзамариев как элемента погребальной традиции античного Херсонеса – византийского Херсона / Н.О. Супрун // Научные Ведомости Белгородского государственного университета. – Белгород, 2013. – № 15 (158). – Выпуск 27. – С. 23-28.
  2. Супрун Н.О. О трансформации погребального обряда в Херсонесе – Херсоне на примере церемонии захоронения / Н.О. Супрун // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С.Б. Сорочана; сост. А.Н. Домановский. – Харьков : Майдан, 2013. – С. 177-184 (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 1).
  3. Супрун Н.О. О кремации в контексте погребального обряда Херсонеса-Херсона / Н.О. Супрун // Історія Релігій в Україні: науковий щорычник. – Львів : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во «Логос», 2014. – Книга І. – С. 3-12.
  4. Fomin M. On the Issue of Shaping of the Chersonese Citizens’ World-view During the Transformation from an Antique to Byzantine City / M.Fomin, N.Suprun // Res Historica. – NR 38. – Lublin : Widawnictwo UMCS, 2014. – P. 35-42.
  5. Супрун Н.О. Про церемонію поховання як елемент поховальної традиції Херсонесу-Херсону / Н.О. Супрун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Рієнка. Історичні науки. – Т. 24. – 2014. – С. 159-167.
  6. Супрун Н. О. Кладбище Херсонеса-Херсона: к вопросу о реконструкции религиозного мировоззрения / Н.О. Супрун // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С.Б. Сорочана; сост. А.Н. Домановский. – Харьков : Майдан, 2014. – С. 151– (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 2).