romensky

Кандидат історчних наук

Народився 9.04. 1989 р. у смт Новопсков Луганської області. У 2006–2011 рр. навчався на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який закінчив з відзнакою.

У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Сорочан С. Б.). 3 2014 р. працюю на посаді методиста у Комунальному закладі «Школа мистецтв Харківської міської ради». 13.03.2015 р. захистив дисертацію на тему «Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст.» за спеціальністю 07.00.02 – «Всесвітня історія». Кандидат історичних наук. Автор і співавтор 70 наукових публікацій.

Cфера наукових інтересів: історія Русі X-XII ст., візантиністика, історія візантійської Таврики, історія Церкви.

Контактні дані

e-mail: pergamen-romen@mail.ru

Сторінка на Academia.edu: https://independent.academia.edu/AlexandrRomensky

Основні публікації:

 •  Тауматургия в «Повести о крещении Владимира» // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2012. – Вып. 11. – С. 76 – 86.
 •  «Злі та добрі жінки» Володимира Святого: до пояснення літописного сюжету про женолюбство Хрестителя Русі // Київська старовина. – 2012. – Вип. 4. – С. 3–15.
 •  Анна Порфірогеніта: штрихи до портрета візантійської принцеси та руської княгині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Національний університет імені І. Огієнка, 2012. – Вип. 3. – С. 26–37.
 •  Хрещені роси очима візантійців // Софія Київська. Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2013. – С. 509–522.
 •  Таинство крещения в восприятии правителей раннего средневековья (от Константина Великого к Хлодвигу и Владимиру Святому) // Древности. Харьковский историко- археологический ежегодник. – 2013. – Вып. 12. – С. 94–103
 •  «Когда пал Херсонес?» К вопросу о ключевом моменте в хронологии русско-византийских отношений конца Х в. //Ῥωμαίος. Сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. –Харьков: Майдан, 2013. – С. 310-328.
 •  «Огненные столбы в «Истории» Льва Диакона как символ и реальность // ВВ. – 2014. – Т. 73 (98). – С. 73–87.
 •  Иоанн-Торник Чортванели, Варда Склир и основание Ивирона: некоторые вопросы внешней политики Византии в 978-980 гг. // Афонское наследие. – 2015. – Вып. 1-2. – С. 32-41.
 •  Руйнування Херсона наприкінці X – у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки // Археологія. – 2015. – № 3. – С. 123-128.
 •  Последний пир князя Ростислава: политический контекст отношений Руси и Византии на Тамани и в Таврике в 60–70-е гг. XI в. // МАИАСК. – 2015. – Т. 7. – С. 214-229.
 •  Корсунский поход князя Владимира: обстоятельства осады и захвата города // ДРВМ. – 2016. – № 1. – С. 5–15.
 •  Клятва на золоте в договоре Святослава с Иоанном Цимисхием // Ruthenica. – 2016. – Т. 13. – С. 142-149.
 •  В поисках Хазарии Иоанна Скилицы: к дискуссии о походе Варды Монга и Сфенга в 1016 г. // ХА. – 2016. – Т. 14. – С. 206-225.