sorochan

Доктор історичних наук,

професор

Докторська дисертація: «Торгівля Візантії IV ‑IX ст. Структура та організація механізмів обміну»(1998 р.)

Контактна інформація:

ssoro4an@yandex.ua

s.b.sorochan@karazin.ua

(057)7075337

Профіль Researchgate

Профіль Orcid

Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів: візантиністика, медієвістика,історія Церкви

Наукові проекти: 

Керівник проекту «Byzantina Ukrainensia. Візантія та історія Церкви» (2011 – до сьогодні);

Головний редактор періодичного видання «Нартекс.Byzantina Ukrainensia».

Народився у м. Севастополь. У 1970 р. закінчив севастопольську середню школу № 3. У 1976 р. – історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. У 1976–1979 pp. працював учителем історії та суспільствознавства в середній школі с. Липці Харківської області.

Із 1978 р. — викладач, старший викладач, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету. Викладав курс історії середніх віків, спецкурси «Джерелознавство історії середніх віків», «Культура Європи», «Побут та менталітет західноєвропейського суспільства X–XV ст.», «Світ візантійського купця», «Візантія VII–ІХ століть: епоха, побут, менталітет», «Основи та методи науково-дослідної роботи історика-медієвіста» та ін.

У 1982 р. в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію «Торговля Херсонеса Таврического в І в. до н. э. – V в. н. э.» (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв), у 1998 р. – докторську дисертацію «Торговля в Византии IV–ІХ веков. Структура и организация механизмов обмена». В 2002 p. отримав науковий ступінь професора Опублікував понад 250 праць, у тому числі 11 монографій. Нині працює над проблемами: економіка, торгівля ранньої Візантії та історія ранньосередньовічної Таврії.

У 1999–2000 pp. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи. Із 2007 р. – завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна. Заступник голови спеціалізованої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, член спеціалізованої ради Інституту археології НАНУ, член редколегії ряду наукових видань: «Археологія», «Древности», «Херсонесский сборник», «Хазарський альманах» та ін.

У 1999 р. обраний академіком Української академії історичних наук.

У 1996–2007 pp. очолював археологічну експедицію в Херсонесі Таврійському.

У 2005 р. був нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». В 2010 р. присуджено почесне звання «Заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». В 2011 р. нагороджений Харківською обласною державною адміністрацією дипломом стипендіата в галузі науки імені В. Н. Каразіна (з гуманітарних наук). 2011 р. став лауреатом премії пам’яті митрополита Московского і Коломенського Макарія (Булгакова), заснованої Руською Православною Церквою, Урядом Москви та Російською академією наук в номінації навчальний посібник («Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры», Харьков, «Майдан», 2011).

Основні друковані праці

 1. Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н. э. – V в. н. э. (на материалах Херсонеса). – Харьков: Выща школа, Изд-во при ХГУ, 1989. – 136 с.
 2. Сорочан С. Б. Византия IV-IX веков: этюды рынка. Структура механизмов обмена. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1998. – 452 с.
 3. Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса / Худож. оформл. В. Носаня. – Харьков: Майдан, 2000. – 828 с.
 4. Сорочан С. Б. Византия IV – IX веков: этюды рынка. Структура механизмов обмена. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков: Майдан, 2001. – 476 с.
 5. Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Херсонес – Херсон – Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода. – К.: Стилос, 2003. – 240 с.
 6. Зубарь В. М., Сорочан С. Б. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера. – К.: Издательский дом “Стилос”, 2005. – 182 с.
 7. Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. – Ч. 1-2 / Отв. ред. Г. Ю. Ивакин. — Харьков: Майдан, 2005. – 1648 с.
 8. Д’ячков С. В., Лиман С. І., Сорочан С. Б. Історія середніх віків: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 128 с.
 9. Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса / Худож. оформл. В. Носаня. – Севастополь: Библекс, 2006. – 832 с.
 10. Сорочан С. Б. Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры: Учебное пособие. – Харьков: Майдан, 2011. – 952 с.
 11. Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С.Б. Сорочана і Л.В. Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл.
 12. Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. – Харьков: Антиква, 2012. – Т. 1. – 416 с.
 13. Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Часть I-III / Харьков–Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013.
 14. Сорочан С. Б. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы: учебное пособие / С. Б. Сорочан. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 172 с.

Почесні відзнаки:

Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2010)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Джерелознавство історії середніх віків
 2. Основи науково-дослідної роботи медієвіста
 3. Візантія: епоха, побут, менталітет
 4. Історія культури Європи. Середні віки

Література про С. Б. Сорочана

 1. ‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана [Сост. А. Н. Домановский] // Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Т. 2. – Харьков: Майдан, 2013. – 596 с.
 2. Сергей Борисович Сорочан — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / Сост., вступ. ст. А. Н. Домановский ; библиогр. ред. С. Р. Марченко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 92 с.