тимошенко

Провідний науковий співробітник відділу “Київ давній і середньовічний” Музею історії Києва.
Закінчила Історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, магістр історії (2003-2008); з 2009 по 2012 рр. аспірантура у КНУ імені Тараса Шевченка;

З 2013 по 2015 рр. молодший науковий співробітник відділу історичних досліджень Національного заповідника «Софія Київська»;

З 2016 р. провідний науковий співробітник Музею Історії Києва.

Сфера наукових інтересів: морська справа Візантійської імперії, підводна археологія

Контактні дані

e-mail: byzantinica@gmail.com

Список публікацій:

  • Tymoshenko M. The Maritime Landscape of the Northern Black Sea Coast in 4-7 th centuries AD // La mer Noire, IVe-VIIe siècles apr. J.-C.: la fin du monde antique, début d’un ordre nouveau ? / Ed. Anca Dan, Hans-Joachim Gehrke and et Alexander Podossinov. – P. 271-286. (препринт);
  • Тимошенко М. Історія підводно-археологічних досліджень Судацької бухти // Пам’ятки України. – 2014. Липень (№7). – С. 44-51;
  • Tymoshenko M. Navigation in the Black Sea: A Case Study of Maritime Traffic in the Northern Black Sea Region from Late Antiquity to Early Middle Ages (4 th -7 th c.) // Exploring the Hospitable Sea / Proceedings of the International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 21-23 September 2012/ Ed. by Manolis Manoledakis/ BAR International Series 2498. – 2013 – p. 187-196.;
  • Тимошенко М.Е. Матеріали до реконструкції діяльності порту Сугдеї у візантійський період (VII-XII ст.) // Археологічні дослідження Львівського університету. 2012. Випуск 14–15. С. 69–80;
  • Тимошенко М. Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень. // REGIONES EUXINUM SPECTANTES. Культурные, этнические и религиозные отношения на протяжении веков. – Краков, 2012. – С. 75-83;
  • Тимошенко М.Е., Зеленко С.М. Торговые отношения между Анатолийским регионом и Таврикой в поздневизантийский период. //Vita Antiqua. 1000 років візантійської торгівлі. – К., 2012. – С. 113-120.

Участь у грантових програмах:

2016-2017: NEENAWA-Project (SCOPES: Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland), Scientific Diving Course.

2015: Fellowship under the Polish National Commission for UNESCO (University of Warsaw, Institute of Archaeology);

2014: Грантова програма IЗ: Професійні подорожі» від Фонду «Розвиток України»

Участь у заходах V Міжнародного Конгресу з Підводної Археології (IKUWA V), знайомство з колекціями Національного музею Підводної археології (ARQUA, Картахена, Іспанія), робота в бібліотеці музею за індивідуальним планом професійної подорожі.

2009-2012: Open Society Institute. Higher Education Support Program. Regional Seminar for Excellence in Teaching (ReSET). Project title: Conception of “Eternal Capitals” – from Ancient Cosmopolitan Cities to Modern Megapolises;

2011: Scholarship for postgraduate students

22nd International Congress of Byzantine Studies. – Sofia. – 22-27- th August, 2011.