Виставлена PDF-версія ІV випуску збірника “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”

sofia_4_1

На сайті Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України у розділі, де виставляються PDF-версії збірки наукових праць “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”, з’явився файл випуску ІV, присвяченого 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925).

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – Київ, 2014. – 760 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

До 170-річчя з дня народження Никодима Павловича Кондакова

О. Музичко. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та “окаянні” дні . . . . . . 5

С. Желясков, В. Левченко, Г. Левченко. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету . . . . . . 26

Н. Никитенко. Рождение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н. Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина . . . . . . 51

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова та архімандрита Антоніна (Капустіна) . . . . . . 106

В. Корнієнко. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878–1879 рр.) . . . . . . 118

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Володимиром Антоновичем . . . . . . 126

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Платоном Бурачковим . . . . . . 134

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Іваном Лучицьким . . . . . . 140

В. Корнієнко. З листування між Никодимом Кондаковим та Миколою Петровим . . . . . . 146

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Миколою Сумцовим . . . . . . 150

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Тимофієм Флоринським . . . . . . 155

Н. Кондаков. Східні костюми при візантійському дворі / пер. з франц. З. Борисюк . . . . . . 158

Н. Кондаков. Грецькі зображення перших руських князів / пер. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 196

Н. Кондаков. Мітична сумка з земною тягою / перекл. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 204

Н. Кондаков. Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору / перекл. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 217

М. Грушевський. Н. П. Кондаков. Изображения русской княжеской семьи в минатюрах ХІ века. СПб. 1906, ст. 123+2+6 табл[иц] / публ., комент. Д. Гордієнка . . . . . . 239

М. Грушевський. Огляд праць Н. Кондакова з історії староруської штуки / публ., комент. Д. Гордієнка . . . . . . 241

Библиографический список трудов Н. П. Кондакова / сост. И. Кызласова . . . . . . 255

Статті. Замітки. Публікації

О. Алфьоров. Візантійські печатки руських власників . . . . . . 265

Н. Болгов. “Панегирик императору Анастасию” Присциана . . . . . . 270

І. Борщак. 29 травня 1453 року / публ., комент. Д. Гордієнка . . . . . . 294

Н. Верещагіна. Святодмитріївський культ у світлі кирило-мефодіїської духовної спадщини . . . . . . 298

І. Горнова. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії ХІ ст. у “Хронографії” Михаїла Пселла . . . . . . 306

Р. Демчук. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской . . . . . . 327

И. Калечиц. Граффити жертвенника Спасо-Преображенской церкви г. Полоцка . . . . . . 343

О. Киричок. Греко-візантійське уявлення про політику в писемних пам’ятках Київської Русі . . . . . . 365

В. Корнієнко. Напис-графіті ХІІ ст. з Софії Київської: нова знахідка . . . . . . 371

В. Корнієнко. Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія . . . . . . 376

В. Корнієнко. Дмитро Гордєєв – забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) . . . . . . 380

В. Корнієнко. З листування Іполита Моргілевського та Дмитра Гордєєва . . . . . . 399

В. Корнієнко. Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) . . . . . . 411

В. Корнієнко, О. Маврін. Керченська археологічна конференція 1926 р.: всесоюзна чи всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту) . . . . . . 423

Б. Крупницький. Теорія Третього Риму і шляхи російської історіографії / публ., комент. Д. Гордієнка . . . . . . 451

И. Марголина. Ктиторская композиция в Кирилловской церкви Киева . . . . . . 461

М. Нікітенко. Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика . . . . . . 478

Мих. Никитенко. Древний смальтовый пол Софии Киевской . . . . . . 491

Н. Никитенко. Княжеский портрет в Софии Киевской: парадоксы дискуссии . . . . . . 510

О. Повстенко. Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам’яток великокняжої доби України / публ., комент. Д. Гордієнка . . . . . . 563

Н. Полонська-Василенко. Київська держава і Захід / публ., комент. Д. Гордієнка . . . . . . 586

В. Пуцко. Этапы усвоения византийского художественного наследия на Руси . . . . . . 593

Н. Сінкевич. “Hic mortui vivunt, et muti loquuntur”: ранньомодерна книгозбірня Києво-Софійського монастиря за каталогом 1769 р. . . . . . . 601

О. Сирцова. Житіє Мефодія, Панегірик Григорія Богослова Афанасію Александрійському і близькість днів народження Афанасія (2 травня) і Мефодія (10 травня) в Успенській збірці . . . . . . 640

В. Ткачук. Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської митрополії другої половини XVIII ст. . . . . . . 644

Р. Філіппенко. Микола Рєдін – український радянський історик (до сторіччя від дна народження) . . . . . . 652

Л. Хрушкова. Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже . . . . . . 660

А. Шаманаев. “Христианский музей” в Херсонесе: оценка проекта А. Бертье-Делагардом . . . . . . 676

С. Шумило, И. Грецкая. Изменения в восприятии категории времени в Древней Руси, произошедшие после принятия христианства (на примере фактов языка и древнерусских литературных произведений) . . . . . . 685

П. Яницкая. К вопросу об изучении памятников станковой живописи из монастыря св. Бригитты г. Гродно . . . . . . 697

Рецензії. Огляди

Г. Надтока. Ієротопія середньовічного Києва: Мар’яна Нікітенко, Святі гори київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.), Київ (Ін.-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України) 2013, 484 с., іл. . . . . . . 707

Д. Гордієнко. “Дивен Бог у святих своїх”: Наталія Сінкевич, Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської, Київ (Логос) 2011, 94 с.; іл. . . . . . . 713

Д. Гордієнко. “Віщий сон Врубеля про самого себе”: Ірина Марголіна, Ангели Врубеля, Київ (Либідь) 2012, 144 с., іл. . . . . . . 718

Бібліографія

Seminarium Kondakovianum: покажчик змісту / упорядник Д. Гордієнко . . . . . . 723

Список скорочень . . . . . . 742

URL

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.